Köpevillkor

Köpvillkor

Pris
Priserna i vår webshop visas inkl. moms.
FotoKungen reserverar sig för eventuella fel i texter och på bilder och weblänkar samt slutförsäljning och orimliga prisfel.

Fraktkostnad
För order som understiger 1000kr tillkommer en fraktkostnad på 89:- för MyPack collect
Och för MyPack Home 168kr

Endast inrikes leveranser
Leveranser kan endast ske inom Sveriges gränser, tyvärr ej till länder utanför gränsen.


Betalningsalternativ

I samarbete med Svea Bank AB (publ) erbjuder vi en rad olika betalningsalternativ, kortbetalning, Swish, betalning via bank, faktura, delbetalning och konto.

Nedan följer Information om de olika alternativen.

Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av FotoKungen AB överlåtna till Svea Bank AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturavillkor


Delbetala
Genom vårt samarbete med Svea Bank AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa Svea Bank på 08-514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

Räntefri delbetalning 3, 6 eller 12 månader max 30.000:-
Delbetalning 24 eller 36 månader max 50.000:-

Allmänna villkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)


Kort
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online- betalning i Sverige och EU. Vi använder
Svea Bank AB hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.


VILLKOR – CHECKOUT

1. ALLMÄNT
Svea Bank AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan. 

2. BETALNINGSALTERNATIV
För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning), Swish samt kort- eller bankbetalning. Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de särskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning,
Delbetalning,
Konto,
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.


3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679. 

Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna inhämtas främst från dig.

Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter.

Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som behandlas av Svea. 


Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning.

Du har rätt att överklaga behandlingen till IMY som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar som bokföringslagen och lagen om penningtvätt samt för att möjliggöra myndighetsinspektion.


Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess enligt Lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt.

Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via
Post:     SVEA BANK 169 81 Solna
Telefon: 08 – 514 931 13
E-post:  swp@svea.com.
Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com

4. KREDITPRÖVNING
Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. 


5. FÖRSÄKRAN
Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout. 

6. ÄNDRINGAR M.M.
Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout. 


7. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå. 


Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.


  Betalningsvillkor    Uppläggningsavgift    Adm. avgift  
  Ränta  
3 Månader95 kr29 SEK0%
6 Månader195 kr29 SEK0%
12 Månader295 kr29 SEK0%
24 Månader395 kr29 SEK9.95%Leveranstid
Vi försöker skicka din beställning samma dag eller senast dagen efter. Därefter tar Posten 1-3 dagar på sig för att leverera paketet till ditt närmsta postombud.
Vid slutsåld vara eller beställning av varor vi normalt ej har i lager tar det c:a 2-3 dagar längre tid under förutsättningen att den ej är slutsåld även hos leverantören.

Ångerrätt
Vid distanshandel gäller ångerrätten för privatpersoner i 14 dager efter det att du har tagit emot varan. Konsumenten har enligt lag möjligheten att undersöka varan. Men ska man kunna lämna tillbaka varan måste den vara i oförändrat skick. Man får inte använda en vara eller hantera den på ett sätt som inte är nödvändigt. Görs det har konsumenten rätt att ångra sig men kan bli ersättningsskyldig för den värdeminskning som uppstått.

Läs mer hos Konsumentverket.

Ångras köpet returneras då varan till oss, vi rekommenderar att man fyller i ångerblanketten och skickar med den tillsammans med returen. Blanketten bifogas i paketet tillsammans med kvittensen, kan även laddas hem från Konsumentverkets hemsida. 
Klicka här för en standardiserad Ångerblankett.

Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen (14 dagar efter mottagandet) löpt ut. Skicka meddelandet till retur@fotokungen.com ev. med vanlig post till adressen nedan.
När konsumenten har ångrat köpet ska varan skickas tillbaka till oss inom 14 dagar.
Returfrakten betalas av kunden.

Vid godkänd retur återbetalas pengarna inom 14 dagar via samma betalningssätt som vid köptillfället.

Vid ev. retur skickas varorna till:
FotoKungen AB
Kocksgatan 1
11624 Stockholm

Exempel på varor och tjänster som ångerrätten inte gäller:

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.


Garanti/Reklamation
Alla varor har minst 1 års garanti för ursprungliga fel i produkten, längre tid för vissa artiklar och märken. Demo och använda artiklar kan ha kortare garantitid.

Som privatperson har man även 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen,
läs mer här hos Konsumentverket

 • För att du ska kunna reklamera varan eller tjänsten ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du fick varan. Ett ursprungligt fel behöver inte nödvändigtvis visa sig direkt när du fått varan. Det kan vara ett ursprungligt fel även om det visar sig efter en viss tid.
 • Normalt slitage faller inte in under ursprungliga fel, och du får inte heller själv ha orsakat felet.
 • Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den.

För att reklamera varan hör du av dig till oss på något av följande sätt så skall vi göra vårt bästa för att lösa problemet på ett bra sätt,

 • Skicka e-post till oss på info@fotokungen.com
 • Ring oss på tel. 08-6414300
 • Besök vår butik på Södermalm i Stockholm, Kocksgatan 1


Ej uthämtade paket
Eventuella paket som ej hämtas ut debiteras med den fraktkostnaden Posten debiterar oss, och eventuella administrativa kostnader som kan uppkomma vid beställningen. Försändelsen ligger 7 dagar hos ombudet.


Ej levererade ordrar
FotoKungen förbehåller sig rätten att tacka nej till ordrar och avboka dessa utan extra förklaring.

integritetspolicy
Klicka på länken om du vill läsa om vår nya integritetspolicy
Den innehåller viktig information för dig som konsument.
Den ger dig ökad makt över vilken data som sparas om dig.


Cookies Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.2022-09-15